ANIMACIÓ I DINÀMICA DE GRUPS
(ADG)

 

Es tracta d'adquiriri coneixements i estratègies que ens permeten treballar en grup i entendre les dinàmiques que al si del grup es generen